Cookies đŸȘ

This site uses cookies that need consent.

Privaatsuspoliitika

 1. Kohala lapitekid veebipoe, mis asub aadressil www.lapitekk.ee, isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Kohala (registrikood 14010350) asukohaga Roosta talu, Leedri kĂŒla, Saaremaa, tel +372 56 236 402 ja e-kiri jaanika@lapitekk.ee. Andmete töötlemise eest vastutav isik Jaanika Tiitson.

 2. Töötleme jÀrgmisi isikuandmeid:

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

  • kauba kohaletoimetamise aadress;

  • pangakonto number;

  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

  • klienditoe andmed.

 3. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupĂ€ev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ĂŒlevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analĂŒĂŒsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid kĂŒsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi vĂ”i teisi vĂ”rguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoĂŒhiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 4. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sÔlmitud lepingu tÀitmise eesmÀrgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse tÀitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 5. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid vÔidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse vÔi andmemajutuse tagamiseks.

 6. Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi vĂ”i Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid vĂ”idakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevĂ”tetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. JuurdepÀÀs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi kĂŒsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid fĂŒĂŒsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku vĂ”i ebaseadusliku hĂ€vitamise, kaotsimineku, muutmise vĂ”i loata juurdepÀÀsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sĂ”lmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 7. sikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

 8. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nÔusoleku alusel, siis on kliendil Ôigus nÔusolek tagasi vÔtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 9. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja sÀilitada raamatupidamise jaoks vÔi tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis sÀilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral sÀilitatakse isikuandmed kuni nÔude tÀitmiseni vÔi aegumistÀhtaja lÔpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed sÀilitatakse seitse aastat.

 10. Isikuandmete kustutamiseks tuleb vĂ”tta ĂŒhendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning tĂ€psustakse andmete kustutamise perioodi.

 11. E-posti teel esitatud isikuandmete ĂŒlekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ĂŒlekandmisele.

 12. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nĂ”usoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide vĂ”i vĂ”tta ĂŒhendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmĂ€rgil (profileerimine), on kliendil Ă”igus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalĂŒĂŒsi tegemise suhtes igal ajal vastuvĂ€iteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

 13. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (jaanika@lapitekk.ee, tel +372 56 236 402). JÀrelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).